mjåvann

mjåvann

Nytt kontor og logistikksenter på ca. 4000  m² for Brødrene Dahl AS avd. Kristiansand på Mjåvann.

kontakt oss for mer informasjon
om våre næringseiendommer

kontakt oss for mer informasjon
om våre næringseienndommer