ET ledende UTVIKLINGSSELSKAP

ET ledende UTVIKLINGSSELSKAP

Vi samarbeider med nordiske selskaper som ønsker å tilføre merdverdi gjennom videreutvikling, salg eller utleie av eiendom. Rederlighet, kombinert med kreativitet og vilje gir resultater som tilfredsstiller kundens forventninger.

Vi utvikler og formidler næringseiendommer og boliger til potensielle leietakere og kunder. Med vårt utstrakte nettverk innen eiendom og finans, kombinert med kjernekompetanse og erfaring, ligger alt til rette for et godt samarbeid for aksjonær og sluttbruker.

Vi samarbeider med nordiske selskaper som ønsker å tilføre merdverdi gjennom videreutvikling, salg eller utleie av eiendom. Rederlighet, kombinert med kreativitet og vilje gir resultater som tilfredsstiller kundens forventninger.

Vi utvikler og formidler næringseiendommer og boliger til potensielle leietakere og kunder. Med vårt utstrakte nettverk innen eiendom og finans, kombinert med kjernekompetanse og erfaring, ligger alt til rette for et godt samarbeid for aksjonær og sluttbruker.

The property group AS - selskapsstruktur

Pr. desember 2021

Vi planlegger, designer og videreutvikler eiendommer basert på en helhetlig lønnsomhetsvurdering.

Er du en tomtebesitter på jakt etter en partner, som kan bidra til å se mulighetsrommet? Vi har gjennomføringskraften som skal til for å realisere verdiene.

Vi ser verdien av et tankesett som setter prosjektets langsiktige levedyktighet øverst på agendaen når vi investerer.

Vi har fokus på effektivitet, standard og utforming i form av miljøvennlige eiendommer som er skapt for fremtiden.