fremtidens sandnes

fremtidens sandnes

ung by med ambisjoner

Selv  om Sandnes bare er drøyt 150 år gammel, har en av Norges raskt voksende by store planer – noen av dem inspirert av New York

ung by med ambisjoner

Selv  om Sandnes bare er drøyt 150 år gammel, har en av Norges raskt voksende by store planer – noen av dem inspirert av New York

En grønn oase i midt i byen - inspirert av New York

En by som både ser langt inn i framtiden og utover landegrensene med tanke på byutvikling. Gamle industribygg blir utnyttet og får nytt liv og uttrykk, rent interiørmessig. Man ser dessuten med nye øyne på etablerte løsninger. Et eksempel på dette, er planene for rutebilstasjonen i Sandnes – mer kjent som Ruten.

Etter en arkitektkonkurranse, ble løsningen ”Lysning” valgt. ”Lysning” innebærer å omgjøre den grå Ruten til en grønn oase midt i byen – inspirert av Central Park i New York. De spenstige planene inneholder også en skøytebane midt i det grønne, som utvilsomt vil gjøre Ruten til et samlingspunkt i positiv forstand. Og dette er bare en av flere planer som skal løfte Sandnes inn i framtiden.

Sykkelbyen - det er det mange forbinder med Sandnes

For her ble hele Norges DBS-sykler en gang produsert. Og hvem har vel ikke vært en stolt eier av en slik? Ser vi enda lengre tilbake, springer byen bokstaveligtalt ut av de rike blåleireforekomstene på begge sider av Vågen. Blåleiren ble snart til tonnevis av rød teglstein, som både inn- og utland trykket til sitt bryst. Og dermed vokste industribyen Sandnes fort fram.

Mange tiår etter at det siste teglverket ble lagt ned, vokser byen mer enn noen gang – og er nå landets syvende største by.

kontakt oss for mer informasjon om Øglændkvartalet

kontakt oss for mer informasjon om Øglændkvartalet

ledige lokaler

Øglændhuset er den siste perlen i Øglændprosjektet. Her revitaliserer vi det gamle Øglændmagasinet og skaper nytt liv i det mest historierike bygget i Sandnes.

historien

Jonas Øglænd var i sin tid Sandnes’ største innen handel og industri. Han grunnla firmaet Jonas Øglænd som skulle bli Norges største sykkelfabrikk og en betydelig konfeksjonsfabrikk.

arkitektens visjon

Øglændkvartalet ligger i krysningen mellom det nye og gamle Sandnes. På den ene siden – Langgata med sin lavmælte trehusbebyggelse. På den andre – det moderne Sandnes,med sin nye bebyggelse og infrastruktur.