en sykkeltur gjennom historien

en sykkeltur gjennom historien

Jonas Øglænd var i sin tid Sandnes største innen handel og industri.
Han grunnla firmaet Jonas Øglænd som skulle bli Norges største sykkelfabrikk og en betydelig konfeksjonsfabrikk.

chicago

Jonas Øglænd (1847–1931) var bondesønn fra gården Auglænd i Høylands fjellbygd utenfor Sandnes. Han var yngst av 10 søsken, gjetergutt og svært glad i fjellet. Men Jonas var også interessert i handel, og like etter konfirmasjonen reiste han til Sandnes hvor hans brødre Thore og Sven var handelsmenn. Jonas arbeidet hos sine brødre til han ble 17 år og antatt som lærling hos Henrik Svendsen, men allerede som 19-åring følte Jonas Øglænd at han kunne starte for seg selv. Han kjøpte tomt og bygget butikk midt i krysset mellom de tre hovedveiene til Jæren, Sola og Stavanger – dette til tross for mange advarsler ettersom «sentrum» den gang lå lenger nord.

Krysset, som fikk navnet Krossen – ble byens handelsmidtpunkt og konsernets hjem i hele dets levetid og med så mye aktivitet, utvikling og stadige ombygginger at området fikk kallenavnet «Chicago».

Allerede som 19-åring følte Jonas Øglænd
at han kunne starte for seg selv

landhandel

Jonas Øglænd hadde med sin bakgrunn fra gårdsbruk, en meget god dialog med forbipasserende bønder som skulle til Stavanger og selge varer – og kjøpte opp hele varebeholdninger til en god pris. Dette var vinn-vinn for begge parter. Den nye landhandelen kunne nå dekke de fleste behov; her var kolonialvarer, korn og mel, tresko og sko, manufakturvarer og steintøy. De første årene var vanskelige, men Øglænd innførte noe ganske radikalt – faste priser. Han likte ikke pruting som førte til stor forskjellsbehandling, for noen var flinke til å prute, og det var som oftest de som var mest betalingsdyktige.

kunstgjødsel

Da bøndene på Jæren startet intensivdrift med planlagt gjødsling, nye metoder og nye vekster, ble Øglænd grunnet sin bakgrunn, samt sin evne til å se fremover, den første i Rogaland som førte kunstgjødsel.

sykkel og konfeksjon

1897–98 ble innledningen til en helt ny virksomhet – sykkelen. Øglænds to sønner Jakob og Lars fikk skandinavisk agentur på den amerikanske sykkelen “The World”, og ble opptatt som kompanjonger i familiefirmaet. Far og sønner innså fort at skulle de kunne konkurrere i fremtiden, måtte de starte egen produksjon, og Jonas Øglænd ble raskt Norges største sykkelfabrikant.

I 1932 ble navnet D.B.S. – forkortelse for “Den beste sykkel” – introdusert, og snart prydet det ovale skiltet med “D.B.S. Jonas Øglænd Sandnes” en stor del av den norske sykkelparken. Da sønnesønnen Sigurd Jonas Øglænd kom hjem fra utlandet i 1922, ble særlig salget av manufakturvarer utvidet, og 1926 besluttet Øglænd å starte egen konfeksjonsfabrikk. Jonas Øglænd ble raskt Norges største sykkelfabrikant.

En syerske syer sammen bukser
på 6-trådsmaskin
i konfeksjonsfabrikken til Jonas Øglænd sandnes.

størst i norge på dekorasjon

På 50-60 og 70 tallet var Øglændkvartalets juleutstilling et stort trekkplaster i Sandnes og omegn. Alle ville få med seg avdukingen av den nye juleutstillingen som hvert år ble satt opp i det skjulte. I forbindelse med julen ble det også hengt opp et svært lerret hvor det ble vist Disney-filmer for folket.

Øglændkvartalet var selve hjertet i Øglænds imperium. Ekspansjonen fortsatte også etter Jonas Øglænds død, men i 1989 ble sykkelproduksjonen solgt til den svenske produsenten Monark og konfeksjonsbutikkene ble samme år overtatt av Varner-gruppen. I 1982 åpnet Jonas Øglænd Bedriftsmuseum som egen stiftelse. I dag har samlingen en sentral plass i Jærmuseet og Vitensenteret.

100-års jubileum

Den 18. april 1968 ble firma Jonas Øglænds 100-års jubileum feiret i tre dager. På selve dagen overrakte Jonas B. Øglænd firmaets jubileumsgave til Sandnes kommune: Et komplett innredet daghjem for 75 barn med en avdeling for 25 psykisk utviklingshemmede barn.

Bakgrunnen var ønsket om å gi Sandnes kommune en gave til minne om firmaets grunnleggere i erkjentlighet av det fruktbringende samarbeidet mellom firmaet og byen.

Jubileets høydepunkt var festmiddagen for 2600 ansatte med ledsagere og gjester. Konfeksjonsfabrikkens produksjonshall på 3500 kvm ble ryddet for alle maskiner og utstyr, og gjort om til festsal for en dag.

Etter jubileet ble det sagt i Sandnes at aldri før hadde byen opplevet et slikt arrangement – hvor praktisk talt hele byen deltok.

kontakt oss for mer informasjon om Øglændkvartalet

kontakt oss for mer informasjon om Øglændkvartalet

ledige lokaler

Øglændhuset er den siste perlen i Øglændprosjektet. Her revitaliserer vi det gamle Øglændmagasinet og skaper nytt liv i det mest historierike bygget i Sandnes.

fremtidens sandnes

Sandnes opplever en sterk vekst og har mange spennende planer for sentrum.
Les mer om fremtidens Sandnes.

arkitektens visjon

Øglændkvartalet ligger i krysningen mellom det nye og gamle Sandnes. På den ene siden – Langgata med sin lavmælte trehusbebyggelse. På den andre – det moderne Sandnes,med sin nye bebyggelse og infrastruktur.